Vad har du i tankarna?

Aspen har lanserat en etanolfri bensin utan instabila krackade komponenter, speciellt framtagen för äldre motorfordon.

Med den nya bensinen är risken för ånglås minimerad och genom en noggrann kvalitetskontroll och en snäv specifikation ger bensinen den jämna kvalitet som är så viktig till förgasarmotorer. Mängden farliga ämnen som bensen och aromater är reducerad jämfört med vanlig bensin.

Vill du veta mer, välkommen att besöka vår plats nummer 86.